Årsoppgaven

Fordyp deg i et selvvalgt tema – praktisk eller teoretisk – gjennom et helt år. Det gir deg øvelse i akademiskog selvstendig arbeid, og blir vurdert av ekstern sensor.

På Steinerskolen har vi ikke eksamen. I stedet har vi en valgfri fordypningsoppgave, også kalt årsoppgave. Den teller som et 10-timersfag (Vg2 og Vg3). Årsoppgaven blir vurdert av en ekstern sensor, og den utgjør en egen karakter på vitnemålet. Gjennom årsoppgaven får den enkelte eleven anledning til å prøve sine evner til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid.

Hva er du interessert i? Hestesport? Biler? Gotisk litteratur, Fibonacci-tallene, eller kanskje animasjon? Vil du sy en kjole, lage en danseforestilling eller analysere språkbruken i offentlig sektor? Det er i utgangspunktet ingen grenser for hva du kan skrive årsoppgave om. I løpet av Vg2 bestemmer elevene seg for tema. Oppgaven skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del, men eleven bestemmer selv hva som skal ha størst vekt. Alle får tildelt en lærerveileder som hjelper til med arbeidsprosessen, i tillegg anbefaler vi å skaffe en ekstern fagveileder. Elevene får grundig undervisning i oppgaveskriving i startfasen, og gjennom året er det flere delfrister som sikrer jevn progresjon. I forbindelse med dette har alle samtaler med veileder.

Rett etter vinterferien Vg3 leveres den ferdige årsoppgaven, og de presenteres muntlig for foreldre, lærerkollegiet, medelever, sensorer og andre interesserte i et høytidelig arrangement på skolen. Elevene lager også en utstilling der oppgavene og de praktisk-kunstneriske arbeidene blir stil ut. Dette er et høydepunkt i avgangsåret.

Elevene sier selv om arbeidet med årsoppgaven:

  • «Jeg føler meg voksen når jeg får arbeide med et stort prosjekt jeg har valgt selv.»
  • «Vi har lært mye om kildebruk og kildekritikk tidligere, men det er først gjennom årsoppgaven at jeg føler jeg har lært det skikkelig.»
  • «Det er motiverende å jobbe når temaet er selvvalgt.»
  • «Jeg har lært mye om hvordan man bruker flere funksjoner i Word.»
  • «Årsoppgaven er god forberedelse til videre studier.»
  • «Jeg har lært mye om skriveprosessen og å være strukturert.»