Om oss

Vårt tilbud – generell studiekompetanse

Etter tre år hos oss får du generell studiekompetanse. Du får et vitnemål med karakterer, og kan søke høyere utdanning på lik linje med elever fra andre videregående skoler. Vi tilbyr en variert fagkombinasjon med fordypning i både teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Elever som har fullført videregående på Steinerskolen er godt rustet til videre studier ved universitet og høyskole.

Hvem kan søke hos oss?

Elever som har gjennomført 10-årig grunnskole er kvalifisert til å søke plass hos oss. Det gjelder også elever som ønsker overflytning fra annen videregående skole

Søknadsskjema finner du her. Fristen er 1. mars.

Hvordan er skolehverdagen på Steinerskolen?

På Steinerskolen vil vi utvikle hele mennesket, derfor inneholder skoledagen både teoretiske, praktiske og kunstneriske fag og arbeidsmåter. Timeplanen er lagt opp slik at det blir varierte dager. De første to timene hver dag har vi periodeundervisning. Da arbeider man med ett fag 2-4 uker i strekk, og får virkelig fordypet seg i det. Våre elever trekker ofte fram dette som en spesielt læringsfremmende metode. Midt på dagen ligger det vi kaller «øvingsfag» - språkfag, matematikk osv., og på slutten av dagen ligger håndverks- og praktiske fag. Dette skaper en balansert dag, der både hode, hender og hjerte får brukt seg.

Forskning viser at å bearbeide fagstoff på flere måter, spesielt gjennom kunstneriske metoder, gir bedre læringsutbytte og mer dybdelæring. Derfor bruker vi i liten grad lærebøker – i stedet for å passivt motta informasjon arbeider elevene aktivt med stoffet og lager sine egne produkter, f.eks. i form av arbeidshefter. Vi legger vekt på at elevene skal være aktive medskapere i læringsprosessen.

Vi holder til i flotte omgivelser på Kristianslyst, lett tilgjengelig med kollektivtransport både fra Stavanger og Sandnes. Med sin unike og verdenskjente arkitektoniske utforming er skolen vår et signalbygg i området.

Eksamensfri skole

På Steinerskolen har vi ikke eksamen. Vi har liten tro på at å sprenglese opp mot en eksamen gir god og varig læring. Men det betyr ikke at du ikke får vurdering. Gjennom hele året får du tilbakemeldinger fra dine faglærere om hvordan du kan jobbe i fagene for å utvikle deg. Du får også halvårskarakterer til jul og sommer, og på i Vg3 får du standpunktkarakterer.

I stedet for eksamen har vi en årsoppgave. Den går ut på å fordype seg et helt år i et valgfritt emne, og teller som et 10-timers programfag. Hva er du interessert i? Hestesport? Vikingskip? Språkbruk i offentlig sektor? Gotisk litteratur, Fibonacci-tallene, eller kanskje animasjon? Det er i utgangspunktet ingen grenser for hva du kan velge som tema. Årsoppgaven skal ha både en praktisk/kunstnerisk og en teoretisk del. I den teoretiske delen lærer du å skrive en oppgave etter akademisk standard, noe som gir god forberedelse til høyere studier. Og det å arbeide over tid med et større prosjekt som du selv har valgt gir deg en god mulighet til å bli bedre kjent med deg selv – det er livsmestring i praksis!

Det gis stipend og lån fra Statens Lånekasse på lik linje med offentlige, videregående skoler. Du betaler noe skolepenger, men har lave utgifter til undervisningsmateriell.