Praktisk-kunstneriske undervisningsformer

En utbredt myte er at Steinerskolen bare passer for de som er flinke til å tegne og male, og det inntrykket kan man jo lett få når vi sier at vi legger vekt på det kunstneriske undervisningen. Men vår skole passer for alle, ikke bare kunstnerspirer!

De praktisk-kunstneriske fagene hos oss dekker et stort spekter, bla. tegning, maling, drama, musikk, film/video, ungt entreprenørskap, landmåling og smie. Det betyr ikke at du trenger å være spesielt interessert eller naturtalent innenfor noe av dette! Det handler ikke om å være «flink», men om å utvikle seg som menneske. Mennesket er en helhet, og vi trenger å arbeide både med tankene og med hendene for å ha det bra. Derfor bruker vi både teoretiske, praktiske og kunstneriske arbeidsmåter. Det fører til bedre og dypere læring, og når skoledagen er mer variert blir også trivselen høyere.

Det finnes mye forskning som støtter dette, f.eks. tar UNESCO sterkt til orde for å styrke kunstfagene i all undervisning: https://en.unesco.org/commemorations/artseducationweek

At unge mennesker utvikler kreativitet, selvstendighet og allsidighet er viktig for fremtiden, og disse sidene får du styrket ved å ta videregående på Steinerskolen.

Og sist, men ikke minst – det er gøy! Å være skapende sammen med andre – enten det er i smia, i malebrakken, i en teaterforestilling eller i arbeidet med å opprette ungdomsbedrift – bidrar til trivsel og sammensveiset miljø.