Søk videregående Steinerskole stavanger

Godt miljø

Allsidig fagkombinasjon

Dybdelæring

Godt miljø

  • Vi skårer høyt på trivselsundersøkelser
  • Kantine med hjemmelaget økologisk mat

Allsidig fagkombinasjon

  • Teoretiske og praktisk-kunstneriske fag går hånd i hånd
  • Få innblikk i unike håndverk som smie og bokbinding
  • I tillegg har vi maling, drama og kor

Dybdelæring

  • Fordyp deg i et valgfritt tema gjennom et helt år
  • God forberedelse til studier på universitet og høgskole
  • Velg mellom teoretisk eller praktisk-kunstnerisk vekting

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? 

Velg en videregående skole som er opptatt av å utvikle deg som menneske. Der fordypning og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress.  Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.