Du kan fortsatt søke

videregående Steinerskole stavanger

En fri skole med alle muligheter

Dybdelæring, godt miljø og allsidig fagkombinasjon

Usikker på hva du skal velge? Vi har allmennfag med spennende fagkombinasjon

Godt miljø

  • Vi skårer høyt på trivselsundersøkelser
  • Kantine med hjemmelaget økologisk mat

Allsidig fagkombinasjon

  • Teoretiske og praktisk-kunstneriske fag går hånd i hånd
  • Få innblikk i unike håndverk som smie og bokbinding
  • I tillegg har vi maling, drama og kor

Dybdelæring

  • Fordyp deg i et valgfritt tema gjennom et helt år
  • God forberedelse til studier på universitet og høgskole
  • Velg mellom teoretisk eller praktisk-kunstnerisk vekting
Søknadsskjema

Personlig informasjon

Velg et klassetrinn
Skriv inn fornavnet her
Skriv inn etternavnet her
Skriv inn adressen din her
Skriv inn postnummeret her
Skriv inn poststed her
Velg fødselsdato her
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv inn e-postadresse her
Skriv inn fullt navn på foresatt 1
Skriv inn e-postadresse til foresatt 1

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? 

Velg en videregående skole som er opptatt av å utvikle deg som menneske. Der fordypning og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress.  Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.