Lærerne

Bli kjent med våre lærere og les hva de brenner for med faget sitt.

Gunhild

Gunhild Abelsnes

Lektor i norsk og religion, klasselærer for Vg2 og trinnleder for videregående

«Å undervise i norsk på Steinerskolen er en givende oppgave! Norskfagets dannelsesoppdrag peker både bakover og fremover: Elevene skal bli kjent med vår kulturelle arv, og de skal settes i stand til å forholde seg vår moderne tids mylder av tekster i ulike sjangre og medier. Siden deler av faget er lagt opp som periodeundervisning får vi virkelig anledning til å gå i dybden på de temaene vi jobber med, særlig i litteraturundervisningen. Å nærlese litterære verk sammen med elevene fører ofte til nye innsikter, både for dem og for meg! Klasserommene på videregående trinn har god takhøyde, både bokstavelig og billedlig talt. Et trygt klassemiljø gir rom for å tenke høyt, utforske, stille spørsmål og reflektere selvstendig. Dette er viktige erfaringer å ta med seg ut i verden.»

__236882

Anders Firing

Matematikk

«Matematikk lar oss se og forstå verden på en måte som ingen andre disipliner kan. Den gir oss evnen til å løse problemer som uten matematikk hadde vært umulig. Det er som å ha en ekstra sans til å tolke verden man lever i.Man kan leve et godt liv uten matematisk forståelse, men man vil aldri kunne se hele spekteret, og noen sannheter vil alltid være skjult.»

DSC05135 kopi

Barbara Lien

Historie, kunsthistorie, arkitekturhistorie, engelsk

«Det er helt fantastisk å få undervise i historie! Gjennom å dypdykke i de ulike kulturepokene kan jeg ta elevene med på en reise i alt det som har vært før oss, og hvordan det har skjedd. Vi bruker mye tid på å diskutere og filosofere over hvorfor tingene skjer, lite faktapugging. Det er mye viktigere for meg at elevene har en forståelse av hvordan og hvorfor vi f.eks. får en verdenskrig, mer enn å vite nøyaktig når det skjedde. Gjennom de forskjellige fagene får de også møte samme problematikk fra historien og det gir en ekstra dybde til forståelse for alle fagene.»

DSC08390 kopi 2

Emily Bizzozero

Historie

«Historieundervisningen på Steinerskolen går i dybden av de historiske periodene, slik at man får fordypet seg. Gjennom historieundervisningen får jeg ta med meg elevene på en reise i tiden. Sammen prøver vi å sette oss inn i hvordan det var å leve i ulike perioder, hvilke utfordringer og muligheter som møtte menneskene på 1800-tallet, på 1900-tallet og på 2000-tallet. Vi kommer alltid tilbake til hvordan historien henger sammen med vår egen virkelighet i dag. Elevenes interesser og spørsmål sammen med læreplanens fagstoff blir utgangspunktet for levende undervisning og gode samtaler i klasserommet.»

IMG_4625

Lill Veronika Kindervåg

Naturfag

«Naturfag omhandler det meste rundt oss, både det man kan se og kjenne, men også det som er usynlig for det blotte øye. Det er det lydløse, men også de store smellene. Å undervise naturfag er utrolig givende, og jeg brenner sterkt for faget mitt. Det å kunne ta elevene med på oppdagelsesferd enten det er forsøk i klasserommet eller på andre arenaer, la dem oppdage verden og sette de små bitene sammen til den store helheten, eller omvendt.»

 

__232292-Bearbeitet-Bearbeitet-2

Jolanta Aune

Kunstfag

«Det som jeg synes er så flott ved å undervise i kunstfagene på steinerskolen er at man oppøver en estetisk sans, farge og formforståelse. Dette bidrar igjen til å utvide elevenes erfaringshorisont og gir dem redskaper til å forstå ulike kulturers uttrykk. I kunstfagene undersøker vi menneskets forhold til omverden og seg selv. De lovmessighetene elever erfarer her benytter de til å skape nye ideer og kreative løsninger. De setter seg også inn i ulike kunstneres bestrebelser. Faget i seg selv handler om gleden ved å male, tegne, forme i leire og uttrykke seg selv gjennom å utøve kunst. Ved å utøve det kunstneriske arbeidet ønsker vi, at elevene utvikler seg og blir bedre kjent med seg selv og sine følelser, noe som virker både frigjørende og belivende for et menneske.»

DSC05222 kopi

Tomas Alf Larsen

Drama og skuespill

«Dramaundervisningen er viktig fordi den gir elevene unike opplevelser i fellesskap samtidig som den lærer dem å samarbeide, presser elevene litt utenfor komfortsonen og viser at de mestrer oppgaver de kanskje ikke visste at de kunne klare.»

__236948-Bearbeitet

Jenny Lorntzen

Bokbinding

«Som kunst – og håndverkslærer synes jeg at bokbinding er noe av det mest utfordrende og givende elevene kan arbeide med. Elevene blir kjent med framgangsmåten til å lage en hånd-bundet bok som fordrer stor nøyaktighet og flid. I dette faget må både hånden og hodet samarbeide. Resultatet er et flott produkt som både er estetisk og praktisk, og gir mestring.»

DSC08406 kopi

Alexander Knudsen

Sølvsmie, grovsmie

«Å undervise i smedfaget på Steinerskolen er noe av det kjekkeste jeg vet fordi det å jobbe og forme metall er et utømmelig emne. Det finnes ingen snarveier i faget, vi må lære faget fra bunnen av. Det har også en spennende, krevende og interessant måte å arbeide og tenke på. Det er et av verdens eldste yrker og var et ytterst viktig arbeid før i tiden i samfunnet. Det er veldig kjekt å kunne gi et innblikk i smedfaget og teknikkene sammen med elevene, slik at de kan erfare kunsten av å smi deres egen kniv.»

Susanne Pedersen

Spansk

«"Grensene for mitt språk, er grensene for min verden” sa en gang en berømt østerriksk filosof. Å lære seg et nytt språk, er ikke bare å lære nye ord og grammatikk, det er også å lære å se verden gjennom en ny prisme. Gjennom språk kan nye verdener åpne seg og tanken berikes.
Jeg har selv bodd 10 år i Spania og elsker det spanske språket. Det er lett å ha det gøy i spansktimene! Tavleundervisning, turer ute rundt Vannassen hvor vi beskriver det vi ser, musikk, dans, quiz og leker... Innholdet i timene vokser i stor grad frem gjennom det elevene selv ønsker å uttrykke. Språket, det elevene lærer, skal alltid være relevant, og først når vi har skapt en helhet, kan vi se på delene og gå videre inn i språket som system.»

last ned

Olrike

Eurytmi

«Eurytmi er en bevegelseskunst som ble utviklet av Rudolf Steiner i begynnelsen av det 20. århundret. "Eu-" kommer fra gresk og betyr "det skjønne" og "-rytme" kan her stå for det kreative samspillet av motsetninger. I eurytmien lærer elevene å uttrykke dramatiske dikt, poesi og musikk. Ved å lytte til hva språk og musikk kan formidle, vil utøverne av eurytmi skape bevegelser som uttrykker og synliggjør disse ulike kvalitetene. Eurytmifaget krever oppmerksomhet og samarbeid og inviterer til skaperglede, engasjement og kreativitet. Verdier som oppmerksomhet, hensyn og sosialitet vil kunne styrkes gjennom de kunstneriske eurytmiøvelsene. Likeledes kan de etiske og dannelsesmessige kvalitetene som finnes i språket og musikken fordypes i eurytmien.»

__236748

Anders

Kor og musikkhistorie

«Å ha kunnskap i musikkteori bidrar til økt forståelse for hvordan ulike byggeklosser sammen kan danne et musikalsk uttrykk eller et klangbilde. Med denne kunnskapen kan elevene lettere se en helhet når de synger sammen i kor. I korundervisningen legger jeg mye vekt på lytting, og det er viktig for meg at elevene får erfare at nettopp deres stemme er viktig i en større sammenheng.»

__236857

Luise Bertig

Matte