Lærerne

Bli kjent med våre lærere og les hva de brenner for med faget sitt.

DSC05125

Gunhild Abelsnes

Lektor i norsk, klasselærer for Vg3 og trinnleder for videregående

«Å undervise i norsk på Steinerskolen er en givende oppgave! Norskfagets dannelsesoppdrag peker både bakover og fremover: Elevene skal bli kjent med vår kulturelle arv, og de skal settes i stand til å forholde seg vår moderne tids mylder av tekster i ulike sjangre og medier. Siden deler av faget er lagt opp som periodeundervisning får vi virkelig anledning til å gå i dybden på de temaene vi jobber med, særlig i litteraturundervisningen. Å nærlese litterære verk sammen med elevene fører ofte til nye innsikter, både for dem og for meg! Klasserommene på videregående trinn har god takhøyde, både bokstavelig og billedlig talt. Et trygt klassemiljø gir rom for å tenke høyt, utforske, stille spørsmål og reflektere selvstendig. Dette er viktige erfaringer å ta med seg ut i verden.»

DSC05154

Aleksander Andersson

Matematikk og naturfag, klasselærer Vg2

«Det jeg synes er så flott ved å undervise naturfagene på steinerskolen er den fenomenologiske innfallsvinkelen. Fenomenologisk undervisning betyr at vi starter med et forsøk som tar for seg et fenomen fra naturen. For eksempel i fysikken kan vi gjennom et forsøk oppleve en av naturlovene før vi dekonstruerer, analyserer og beskriver det som foregikk logisk. På en slik måte kan vi selv gjenoppleve og beskrive lovene universet styres av, i stedet for å bare lese teoretisk hva som allerede har blitt fastslått. Det er spennende å selv gå i fotsporene til de store forskerne som kom før oss, og gjennom oppdagelsene oppleve den samme gleden over universets fine mekanismer.»

DSC05150

Tomas Pethes

Faglærer i engelsk

"Å lære et språk er veldig spennende. Vi får mulighet til å åpne døra til nye opplevelser, kultur og venner. Jeg er veldig glad for at jeg kan bli med på denne reisen med elevene våre som engelsklæreren deres. Jeg gleder meg til timer hvor vi snakker om det som var, det som skjer nå i verden og det som kan skje i fremtiden.

På Steinerskolen har vi små klasser hvor elevene opplever trygghet og får sjanse til å snakke ofte og øve språket. Stoffet er variert og tilpasset til det elevene er interessert i.

Elevene våre lærer å bruke autentiske kilder, diskuterer aktuelle temaer og får generell kulturell bevissthet som forbereder dem for livet etter videregående skole."

DSC05135

Barbara Lien

Historie, kunsthistorie, arkitekturhistorie

«Det er helt fantastisk å få undervise i historie! Gjennom å dypdykke i de ulike kulturepokene kan jeg ta elevene med på en reise i alt det som har vært før oss, og hvordan det har skjedd. Vi bruker mye tid på å diskutere og filosofere over hvorfor tingene skjer, lite faktapugging. Det er mye viktigere for meg at elevene har en forståelse av hvordan og hvorfor vi f.eks. får en verdenskrig, mer enn å vite nøyaktig når det skjedde. Gjennom de forskjellige fagene får de også møte samme problematikk fra historien og det gir en ekstra dybde til forståelse for alle fagene.»

DSC05121

Jørg Arne Jørgensen

Historie, samfunnsfag, religion

«Mine fag undervises kun i intensive perioder. Det er en fabelaktig måte å angripe denne typen fagstoff på. Ved å fordype oss i en bestemt historisk periode hver dag i en måneds tid, er det som om elevene «bader i stoffet», og etter endt periode blir jeg ofte imponert over hvor mye elevene har skjønt og hvor mye de kan. Også som lærer liker jeg denne måte å jobbe på. Jeg kan konsentrere meg om ett tema om gangen, dessuten opplever jeg at dette gir meg stort handlingsrom, både faglig og pedagogisk.»

DSC05196

Jolanta Aune

Kunstfag

«Det som jeg synes er så flott ved å undervise i kunstfagene på steinerskolen er at man oppøver en estetisk sans, farge og formforståelse. Dette bidrar igjen til å utvide elevenes erfaringshorisont og gir dem redskaper til å forstå ulike kulturers uttrykk. I kunstfagene undersøker vi menneskets forhold til omverden og seg selv. De lovmessighetene elever erfarer her benytter de til å skape nye ideer og kreative løsninger. De setter seg også inn i ulike kunstneres bestrebelser. Faget i seg selv handler om gleden ved å male, tegne, forme i leire og uttrykke seg selv gjennom å utøve kunst. Ved å utøve det kunstneriske arbeidet ønsker vi, at elevene utvikler seg og blir bedre kjent med seg selv og sine følelser, noe som virker både frigjørende og belivende for et menneske.»

DSC05220

Tomas Alf Larsen

Drama og skuespill

«Dramaundervisningen er viktig fordi den gir elevene unike opplevelser i fellesskap samtidig som den lærer dem å samarbeide, presser elevene litt utenfor komfortsonen og viser at de mestrer oppgaver de kanskje ikke visste at de kunne klare.»

DSC05210

Marius Gansen

Kroppsøving

«Allerede som barn visste jeg at jeg ville bli kroppsøvingslærer. Jeg ville bli like god lærer og idrettsutøver som min far, Aleksander Sakow. Selv om jeg ble VM mester i spydkasting som veteran, så mener jeg fortsatt at jeg har mye arbeid i vente før jeg blir like god som faren min. Han var et veldig arbeidsomt og kreativt menneske, full av medfølelse, forståelse og tro på at hver og en kan oppnå målet sitt med utrettelig arbeid. Hans metoder var forut for sin tid. Disse metoder prøver jeg å ta med meg inn i undervisningen på Steinerskolen. Her vil elevene alltid være i sentrum. Det er vidunderlig at jeg kan jobbe på denne skolen hvor jeg hver dag støter på utfordringer og jobber for elevenes velvære. Det å gi elevene allsidig selvtillit gjennom mestring, bygge balanse mellom legeme og sjel for å skape et fullgodt menneske som går ut i verden med sunn kropp og sinn.»

DSC05163

Johannes Holzhauer

Video/media

«I dag kommuniseres mye gjennom bevegelige bilder i det daglige. Alle har blitt filmprodusenter med mobilene sine. I videofaget ser vi nøye på filmspråkets virkemidler og muligheter. Videoperioden går gjerne over flere intensive uker hvor faget blir undervist tre timer om gangen to dager i uken. Vi diskuterer og analyserer ulike uttrykksformer innenfor audio-visuelle media gjennom filmhistorie, kamera/framing, klipp, lys og lyd. Hovedfokus ligger på at elevene produserer egne øvelser i forbindelse med spillefilm, reklame eller eksperimentalfilm. Dette er en kjempebra øvelse for å kunne jobbe i team. I tillegg må elevene gjøre kreative beslutninger under tidspress og kanskje litt vanskelige forhold når det skal filmes ute i vær og vind. Kall det gjerne en filmhøyskole i et nøtteskall»

DSC05293

Susanne Pedersen

Spansk

«"Grensene for mitt språk, er grensene for min verden” sa en gang en berømt østerriksk filosof. Å lære seg et nytt språk, er ikke bare å lære nye ord og grammatikk, det er også å lære å se verden gjennom en ny prisme. Gjennom språk kan nye verdener åpne seg og tanken berikes.
Jeg har selv bodd 10 år i Spania og elsker det spanske språket. Det er lett å ha det gøy i spansktimene! Tavleundervisning, turer ute rundt Vannassen hvor vi beskriver det vi ser, musikk, dans, quiz og leker... Innholdet i timene vokser i stor grad frem gjennom det elevene selv ønsker å uttrykke. Språket, det elevene lærer, skal alltid være relevant, og først når vi har skapt en helhet, kan vi se på delene og gå videre inn i språket som system»

DSC05266

Bjarne Kvist Hansen

Ungt entreprenørskap

"I ungt entreprenørskap (UE), driver elevene en ungdomsbedrift gjennom skoleåret. En ungdomsbedrift (UB) er en ordentlig bedrift, registrert i Brønnøysund i samme register som alle andre bedrifter her til lands. Hensikten med å drive bedrift er å opptrene egenskaper som ansvarlighet, oppfinnsomhet og stå-på-vilje. Samtidig er det gøy, lærerens rolle er mer som konsulent og tilrettelegger, det er elevene sin innsats som avgjør hvor bra resultatet blir."

DSC05234

Behnaz Faramarzi

Tegning og lærarbeid

"Jeg har den store gleden å undervise i estetiske fag i Steinerskolen der kreativitet og kunstneriske utrykk står i fokus i pedagogikken. Jeg underviser i tegning og lær. Jeg veileder elevene til å utvikle sine tegne ferdigheter og design ut fra enkle og naturlige materialer som blyant, kull og lær. Det er fascinerende å være med på elevenes utvikling gjennom prosessen der elevene bruker sine fantasi og kreativitet til å visualisere sine indre idéer og inntrykk ut i fra de enkle og lette strekker til uttrykksfulle bilder eller å designe sine skisser til en ferdig designet veske fra lær. Dette må oppleves!"

DSC05273

Alexander Bizzozero

Smie

"Med min bakgrunn innenfor arkeologi og historie synes jeg at det er flott å kunne undervise gamle håndverk på Steinerskolen. I løpet av en intensiv undervisningsperiode jobber vi med grovsmie eller sølvsmie, og elevene får gjennomgå hele prosessen fra design til polering av et ferdig produkt. I grovsmien tennes essen for hver undervisningsøkt, og lyden av hammere mot stålet gir gjenlyd i smien. I sølvsmien sitter elevene konsentrert og fletter vakre armbånd eller smykker, og praten går mens fingrene jobber. Elevene opplever hvor mye arbeid som går med i å lage en kniv eller et smykke, men også en enorm mestringsfølelse når de selv ser at de kan skape dette med sine egne hender."

DSC05176

Mads Røksund

Musikk og kor
DSC05188

Iris Lorntzen

Kor og musikkhistorie

«Jeg underviser i kor og musikkhistorie på Videregående Steinerskole. Vi synger sanger/verk fra forskjellige tidsepoker, som fra renessansen, barokken og romantikken. Men vi arbeider også med musikaler, pop og rock og setter sammen band. Kom å bli med! Det er skikkelig gøy og givende å musisere og synge sammen.»

DSC05170

Marianna Schweyer

Eurytmi

«Eurytmi er en bevegelseskunst som ble utviklet av Rudolf Steiner i begynnelsen av det 20. århundret. "Eu-" kommer fra gresk og betyr "det skjønne" og "-rytme" kan her stå for det kreative samspillet av motsetninger. I eurytmien lærer elevene å uttrykke dramatiske dikt, poesi og musikk. Ved å lytte til hva språk og musikk kan formidle, vil utøverne av eurytmi skape bevegelser som uttrykker og synliggjør disse ulike kvalitetene. Eurytmifaget krever oppmerksomhet og samarbeid og inviterer til skaperglede, engasjement og kreativitet. Verdier som oppmerksomhet, hensyn og sosialitet vil kunne styrkes gjennom de kunstneriske eurytmiøvelsene. Likeledes kan de etiske og dannelsesmessige kvalitetene som finnes i språket og musikken fordypes i eurytmien.»