Tidligere elevers erfaringer

Tidligere elever forteller om sine erfaringer fra Steinerskolen.

“Synes det var bra for meg å gå på videregående fordi vi hadde engasjerte lærere, ett generelt godt læringsmiljø, og følte jeg lærte “hele bildet” istedenfor kun ensidig teori. Lærdommen fra videregående har definitivt hjulpet meg både videre i arbeidslivet og med universitetsstudier. Det aller viktigste var at jeg følte at det enkelte individet sto i sentrum gjennom utdanningen.”

Knut Bergesen, restauranteier

“Velg videregående Steinerskole i Stavanger hvis du ønsker å bruke hele deg i din tilnærming til lærestoffet. Intellekt, følelser, kropp og sanser,- Her får du stimulert alle sider av det å være et menneske. Praktiske og estetiske fag er likestilt med teoretiske, og måten skolen kombinerer disse to på fører etter mitt syn til større læringsutbytte på begge områder. Dersom du foretrekker å få svarene servert med to streker under er ikke dette stedet for deg. Vil du derimot gå på en skole hvor lærerne stimulerer til undring, utforskertrang og selvstendig tenkning, og er like opptatt av hvordan du kom fram til svaret ditt som selve svaret, så bør du sjekke ut Steinerskolen.”

Silje Haukelid, student

“For meg var videregående på steinerskolen en perfekt måte å få arbeide med det jeg hadde aller mest lyst til, samtidig som jeg fikk alle fag jeg trengte for å holde mulighetene åpne for videre studier. Ingen annen skole kunne gitt meg undervisning i sølvsmie, lærarbeid, skosøm, kurvfletting, bokbinding, skulptur, maling, søm, drama og musikk, parallelt med en generell studiekompetanse! “

Linnea, lærer