Oversikt over fag

Oversikt over fag på videregående trinn på Steinerskolen i Stavanger:

Oversikt over fag på videregående trinn på Steinerskolen i Stavanger:

 

Fellesfag Årstimer Uketimer
Norsk 392 14
Historie 140 5
Samfunnsfag 84 3
Religion 56 2
Matte 2 + landmåling 224 8
Naturfag 1 168 6
Engelsk 140 5
2. fremmedspråk- Spansk 224 8
Kroppsøving 168 6
Sum Fellesfag: 1596 57
Praktisk kunstneriske fag I: Visuell kunstform I + Musikk dans og drama   140   10
Praktisk kunstneriske fag II: Visuell kunstform II + teaterensemble   140   10
Sum Praktisk kunstneriske fag I+II 280 20
Programfag:    
Matte 140 5
Naturfag 2 112 4
Engelsk 140 5
Årsoppgave 280 10
Sum Programfag 672 24
Kunst og estetikk I og II   280 10
Sum alle fag 2828 111
  Mer om steinerskolene i Norge