Videregående Steinerskole

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? Der fordypning og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress?

Søknadsskjema

Personlig informasjon

Velg et klassetrinn
Skriv inn fornavnet her
Skriv inn etternavnet her
Skriv inn adressen din her
Skriv inn postnummeret her
Skriv inn poststed her
Velg fødselsdato her
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv inn e-postadresse her
Skriv inn fullt navn på foresatt 1
Skriv inn e-postadresse til foresatt 1

Vil du gå på en videregående skole som også er opptatt av å utvikle deg som menneske? Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Play Video

Vi tilbyr studiespesialiserende med en allsidig fagkombinasjon.

Det betyr at du får f.eks. matte og naturfag på programfagsnivå, kombinert med kunstfag og drama.

Elevers erfaringer

«Synes det var bra for meg å gå på videregående fordi vi hadde engasjerte lærere, ett generelt godt læringsmiljø, og følte jeg lærte «hele bildet» istedenfor kun ensidig teori. Lærdommen fra videregående har definitivt hjulpet meg både videre i arbeidslivet og med universitetsstudier. Det aller viktigste var at jeg følte at det enkelte individet sto i sentrum gjennom utdanningen.»

Knut Bergesen, Restauranteier

«Velg videregående Steinerskole i Stavanger hvis du ønsker å bruke hele deg i din tilnærming til lærestoffet. Intellekt, følelser, kropp og sanser,- Her får du stimulert alle sider av det å være et menneske. Praktiske og estetiske fag er likestilt med teoretiske, og måten skolen kombinerer disse to på fører etter mitt syn til større læringsutbytte på begge områder. Dersom du foretrekker å få svarene servert med to streker under er ikke dette stedet for deg. Vil du derimot gå på en skole hvor lærerne stimulerer til undring, utforskertrang og selvstendig tenkning, og er like opptatt av hvordan du kom fram til svaret ditt som selve svaret, så bør du sjekke ut Steinerskolen.»

Silje Haukelid, student

«For meg var videregående på steinerskolen en perfekt måte å få arbeide med det jeg hadde aller mest lyst til, samtidig som jeg fikk alle fag jeg trengte for å holde mulighetene åpne for videre studier. Ingen annen skole kunne gitt meg undervisning i sølvsmie, lærarbeid, skosøm, kurvfletting, bokbinding, skulptur, maling, søm, drama og musikk, parallelt med en generell studiekompetanse! «

Linnea, lærer